آخرین مهلت ارسال مقالات و ثبت خدمات
1399/11/19

 

آخرین مهلت ارسال مقالات :
تنها تا ساعت 24 امشب فرصت دارید مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمائید.


مرحله1- ثبت نام در سایت همایش :  صفحه ثبت نام

 

مرحله2- ورود به پنل کاربری و ارسال مقاله : ورود به پنل کاربری

 

مرحله3- دریافت نتیجه داوری با استفاده از ورود به پنل کاربری و قسمت "ویرایش و وضعیت داوری مقالات" قابل مشاهده است.

 

مرحله4- واریز هزینه ها ، که می توان با ورود به پنل کاربری و قسمت "ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها" بصورت آنلاین پرداخت نمود.در صورتیکه امکان پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد با دبیرخانه همایش تماس بگیرید.(05138234627 تلفن دبیرخانه)

 

*پژوهشگران محترم در نظر داشته باشید که آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها برای کسانی که قبل از تاریخ 19 بهمن مقاله ارسال کرده بودند ساعت 24 امروز 19 بهمن می باشد و برای کسانی که امروز 19 بهمن مقاله خود را به دبیرخانه همایش ارسال می کنند ساعت 24 فردا 20 بهمن خواهد بود.(پرداخت هزینه ها باید پس از ارسال مقاله و دریافت نتیجه داوری انجام شود)

ارسال گواهی ها به تدریج در تاریخ های 20-21 و 22 بهمن ماه صورت خواهد گرفت.

دبیرخانه همایش